The Grange Club in Edinburgh
The Grange Club in Edinburgh
加入Grange Club度过一个难忘之夜 — 现场音乐,品味喜剧以及更多!
不少于三场表演伴你享用晚餐,更有后续头条表演带来更多精彩!
(晚餐及餐间表演含于门票,头条表演需分别购票。)